Yönetim Dokümanları

-YD - 001 Ahi Evran Üniversitesi 2017-2021 Stratejik Planı

-YD - 002 Ahi Evran Üniversitesi Misyon ve Vizyon
-YD - 003 Ahi Evran Üniversitesi Temel Değerler
-YD - 004 Ahi Evran Üniversitesi Kalite Politikası
-YD - 005 Genel Sekreterlik  Misyon Vizyon
-YD - 006 Eğitim Fakültesi Misyon Vizyon
-YD - 007 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Misyon Vizyon
-YD - 008 Ziraat Fakültesi Misyon Vizyon
-YD - 009 Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Misyon Vizyon
-YD - 010 Tıp Fakültesi Misyon Vizyonu
-YD - 011 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Misyon Vizyon
-YD - 012 Sağlık Yüksekokulu Misyon Vizyon
-YD - 013 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Misyon Vizyon
-YD - 014 Yabancı Diller Yüksekokulu Misyon Vizyon
-YD - 015 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Misyon Vizyon
-YD - 016  Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Misyon Vizyon
-YD - 017 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Misyon Vizyon 
-YD - 018 Kaman Meslek Yüksekokulu Misyon Vizyon
-YD - 019 Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu Misyon Vizyon
-YD - 020 Mucur Meslek Yüksekokulu Misyon Vizyon
-YD - 021 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Misyon Vizyon
-YD - 022 Mucur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Misyon Vizyon
-YD - 023 Fen Bilimleri Enstitüsü Misyon Vizyon
-YD - 024 Sosyal Bilimler Enstitüsü Misyon Vizyon
-YD - 025 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Misyon Vizyon
-YD - 026 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Misyon Vizyon
-YD - 027 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Misyon Vizyon
-YD - 028 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Misyon Vizyon
-YD - 029 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Misyon Vizyon
-YD - 030 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Misyon Vizyon
-YD - 031 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Misyon Vizyon
-YD - 032 Personel Daire Başkanlığı Misyon Vizyon
-YD - 033 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Misyon Vizyon
-YD - 034 Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Misyon Vizyon
-YD - 035  Bilimsel Araştırmalar Koordinatörlüğü  Misyon Vizyon
-YD - 036 Hukuk Müşavirliği Misyon Vizyon
-YD - 037 İç Denetim Birimi Başkanlığı Misyon Vizyon
-YD - 038 Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Misyon Vizyon
-YD - 039 Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü Misyon Vizyon
-YD - 040 Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Misyon Vizyon
-YD - 041 Dış İlişkiler Ofisi Misyon Vizyon
-YD - 042 Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Misyon Vizyon
-YD - 043 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Bölüm Başkanlığı Misyon Vizyon
-YD - 044 Enformatik Bölüm Başkanlığı Misyon Vizyon
-YD - 045 Türk Dili Bölüm Başkanlığı Misyon Vizyon
-YD - 046 Göç ve Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Misyon Vizyon
-YD - 047 Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Misyon Vizyon
-YD - 048 Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı Misyon Vizyon
-YD - 049 Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Misyon Vizyon
-YD - 050 Tömer Eğitim Merkezi Müdürlüğü Misyon Vizyon
-YD - 051 Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Misyon Vizyon
-YD - 052 İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü Misyon Vizyon
-YD - 053 Kalite Yönetim Koordinatörlüğü Misyon Vizyon
-YD - 054 Fatma Bacı Kadın Çlaışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Misyon Vizyon
-YD - 055 İslami İlimler Fakültesi Misyon ve Vizyon
-YD - 056 Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Misyon ve Vizyon
-YD - 057 Fen-Edebiyat Fakültesi Misyon Vizyon
-YD - 058 Anadolu Halk Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi Misyon Vizyon
-YD - 059 Kaman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu  Misyon Vizyon

Copyright © BAUM 2015