Ulusal Kalite Hareketi, 1998 yılı itibariyle KalDer tarafından kurumların rekabet gücünün ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak, kurumsallaşma düzeyini artırmak ve sürdürülebilir rekabetçi bir güce sahip olmalarını sağlamak amacıyla uygulanan bir programdır. EFQM Mükemmellik Modelinin kurumsallaşma üzerinde etkisinin ölçülmesine yönelik olarak KalDer, UNDP ve Kalkınma Bakanlığı İşbirliği ile yapılan araştırmada modelin kurumların kurumsallaşma seviyesini %40 seviyesinde artırdığı tespit edilmiştir.


EFQM Mükemmellik Tanıma Programı, kurumsal yapınız ve kararlı bir şekilde odaklandığınız sürekli gelişim için uluslararası bir tanıma sağlarken, çalışanlarınızı kuruluşunuzda sürekli iyileştirme için adımlar atılması ve bir mükemmellik kültürü yaratılması yönünde motive eder.

Ulusal Kalite Hareketi (UKH) Programına, KalDer üyesi olan her kuruluş katılabilir. Ulusal Kalite Hareketi İyi Niyet Bildirgesi’nin imzalanması ile başlayan sürecin ilk aşaması, Kurumsal Olgunluk Seviyesi Belirleme Anketi adı verilen bir hızlı değerlendirme yöntemidir. EFQM Modelinin Ana Kriterlerine ilişkin sorulardan oluşan bu anket sonucunda kurum ve kuruluşların EFQM Modeli çerçevesinde olgunluk seviyeleri belirlenir. Belirlenen seviye doğrultusunda kuruluşa, Mükemmellik Yolculuğu için bir yol haritasının sunulması ile yolculuğun adımları ortaya konur.


Bundan sonraki aşama, olgunluk seviyesine bağlı olarak kuruluşta EFQM Modeli kapsamında bir değerlendirmenin yapılmasıdır. Özdeğerlendirme veya Dış Değerlendirme şeklinde gerçekleştirilen bu aşamada kuruluşun Kuvvetli ve İyileştirmeye Açık Alanları ortaya konmuş ve iyileştirme planları için gereken hazırlıklara başlanmasına imkân veren yol haritası belirlenmiş olur.


Kuruluşların olgunluk seviyelerine bağlı olarak 2 – 5 yıl arasında kuruluş; kararlılık, yetkinlik ve olgunluk seviyeleri olarak adlandırılan mükemmellik aşamalarını geçmeye ve ödüle aday bir kuruluş olmaya hazırdır.


KalDer Ulusal Kalite Hareketi programı çerçevesinde, kuruluşun Mükemmellik Yolculuğu boyunca EFQM Modeli çerçevesinde kullanılan eğitimler ve değerlendirme araçlarının yanı sıra, Stratejik Planlamadan Süreç Yönetimine, Liderlikten Çalışanların Yönetimine kadar tüm Model Kriterleri için zengin eğitim ve rehberlik portföyü ile kuruluşların Mükemmellik Yolculuğunda yanlarındadır. Bu yolculuğun ilk yılında verilen tüm hizmetlerde UKH Üyeleri, 1 yıl boyunca %20, sonraki yıllarda ise %10 indirimden faydalanmaktadırlar. 

 

https://www.kalder.org/upload/images/UKH_yol_haritasi.png