Süreç Komisyonu

Madde 16- (1) Üniversitenin yönetim kalite güvence sisteminin temel süreçlerini yönetmek amacıyla beş (5) kişiden oluşan Süreç Komisyonu (SK) kurulur. Süreç Komisyonu başkanı ve üyeleri Kalite Yönetim Koordinatörünün önerisi üzerine Rektör tarafından üç (3) yıllığına atanır.

Süreç Komisyonunun Yetki ve Görevleri

Madde 17- (1) Süreç Komisyonunun yetki ve görevleri şunlardır:

a) Bütünleşik Kalite Yönetim Sisteminin temel süreç/faaliyetlerini belirlemek,

b) Performans parametrelerini belirlemek, geliştirmek ve Kalite Yönetim Koordinatörlüğüne öneride bulunmak,

c) Birimlerden gelen yeni süreç ve revizyon tekliflerini değerlendirmek ve uygun olanlarını Kalite Yönetim Koordinatörlüğüne bildirmek,

d) Süreçlere bağlı iş akışı, talimat, prosedür, form vb. belgeleri değerlendirmek ve uygun olanları Kalite Yönetim Koordinatörlüğünün onayına sunmak.