Prosedürler

-PR - 001 Eğitim-Öğretim Hizmetleri Prosedürü

-PR - 002 Doküman Veri Prosedürü
-PR - 003 Kayıtların Kontrolü Prosedürü
-PR - 004 Kalite Yönetim Koordinatörlüğü İç Tetkik Prosedürü
-PR - 005 Düzeltici ve İyileştirici Faaliyetler Prosedürü
-PR - 006 Yönetimin Gözden Geçirme Prosedürü
-PR - 007 Süreç Yönetim Prosedürü
-PR - 008 Kalibrasyon Prosedürü
-PR - 009 İletişim Teknolojilerinin Yönetim Prosüdürü
-PR - 010 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Bakım Onarım Prosedürü
-PR - 011 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Hizmetler İşleyiş Prosedürü

-PR - 012 Stratejik Plan Hazırlama ve Yönetimin Gözden Geçirilmesi Prosedürü İptal Edilmiştir. Yerine

(YÖ-037 Ahi Evran Üniversitesi Stratejik Plan Yönergesi)

-PR - 013 Satın Alma Prosedürü
-PR - 014 Maaş Tahakkuk İşlemleri  Prosedürü
-PR - 015 İnsan Kaynakları Yönetimi Prosedürü
-PR - 016 Eğitim Prosedürü
-PR - 017 Erasmus Mevlana Farabi Öğrenci ve Personel Değişim Prosedürü
-PR - 018 Etkinlik Prosedürü
-PR - 019 Koruma ve Güvenlik Hizmeti Prosedürü
-PR - 020 İş Sağlığı ve Güvenliği Prosedürü
-PR - 021 Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği İşleyiş Prosedürü
-PR - 022 Çalışan Memnuniyet Anketi Prosedürü
-PR - 023 Dar Kapsamlı Danışmanlık Prosedürü
-PR - 024 Tehlike Değerlendirme ve Risk Analizi Prosedürü
-PR - 025 Öğrenci Memnuniyeti Anketi Prosedürü
-PR - 026 Tanıma, Taktir ve Onurlandırma Prosedürü
-PR - 027 Performans Değerlendirme Prosedürü
-PR - 028 AEÜ Kurumsal  İç Dış İletişim Prosedürü
-PR - 029  Öneri Sistemi  Prosedürü

Copyright © BAUM 2015