Planlar

PL-001 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Faaliyet Planı 

PL-002 Personel Daire Başkanlığı Faaliyet Planı
PL-003 Sağlık Kültür  ve  Spor Daire Başkanlığı Faaliyet Planı
PL-004 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Faaliyet Planı
PL-005 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Faaliyet Planı
PL-006 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Faaliyet Planı
PL-007 Genel Sekreterlik Faaliyet Planı
PL-008 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Faaliyet Planı
PL-009 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Faaliyet  Planı
PL-010 Tıp Fakültesi Faaliyet Planı
PL-011 Fen Edebiyat Fakültesi Faaliyet Planı
PL-012 Ziraat Fakültesi Faaliyet Planı
PL-013 Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Faaliyet Planı
PL-014 İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Faaliyet Planı
PL-015 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Faaliyet Planı
PL-016 Eğitim Fakültesi Faaliyet Planı
PL-017 BESYO Faaliyet Planı
PL-018 Sosyal Bilimler Enstitüsü Faaliyet Planı
PL-019 Fen Bilimleri Enstitüsü Faaliyet Planı
PL-020 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Faaliyet Planı
PL-021 Kalite Yönetim Koordinatörlüğü Faaliyet  Planı
PL-022 Yabancı Diller Yüksekokulu Faaliyet Planı
PL-023 Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi  Faaliyet Planı
PL-024 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü  Faaliyet Planı
PL-025 Hukuk Müşavirliği Faaliyet Planı
PL-026 Enformatik Bölümü Faaliyet Planı
PL-027 Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı Faaliyet Planı
PL-028 İç Tetkik Planı
PL-029 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Faaliyet Planı
PL-030 Sağlık Yüksekokulu  Faaliyet Planı
PL-031 AHİTUAM Faaliyet Planı
PL-032 Türk Dili Bölümü Faaliyet Planı
PL-033 Fizik Tedavi Rehabilitasyon Yüksekokulu Faaliyet Planı
PL-034 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Faaliyet Planı
PL-035 Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Faaliyet Planı
PL-036 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokolu Faaliyet Planı
PL-037 Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu Faaliyet Planı
PL-038 Mucur Meslek Yüksekokulu Faaliyet Planı.
PL-039 Kaman Meslek Yüksekokulu Faaliyet Planı
PL-040 Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Faaliyet Planı
PL-041 Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Faaliyet Planı 
PL-042 Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Faaliyet Planı
PL-043 2017 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı
PL-044 Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
PL-045 İslami İlimler Fakültesi  Faaliyet Planı
PL-046 FABKAM  Faaliyet Planı
PL-047 Dış İlişkiler Ofisi
PL-048 İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü Faaliyet Planı
PL-049 Anadolu Halk Sanatları Uygulama ve Araştırma Merk. Faaliyet Planı
PL-050 Göç ve Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Faaliyet Planı
PL-051 Kaman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Faaliyet Planı
PL-052 BAP Koordinatörlüğü Faaliyet Planı

Copyright © BAUM 2015