Organizasyon Şeması

İlgili Dökümanlar

 -OŞ - 001 AEÜ Akademik Örgüt Yapısı

-OŞ - 002 AEÜ İdari Örgüt Yapısı
-OŞ - 003 Kalite Yönetim Koordinatörlüğü
-OŞ - 004 Genel Sekreterlik
-OŞ - 005 Personel Daire Başkanlığı
-OŞ - 006 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
-OŞ - 007 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
-OŞ - 008 İdari Mali İşler Daire Başkanlığı
-OŞ - 009 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
-OŞ - 010 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
-OŞ - 011 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
-OŞ - 012 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
-OŞ - 013 Hukuk Müşavirliği
-OŞ - 014 İç Denetim Birimi Başkanlığı
-OŞ - 015 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Koordinatörlüğü
-OŞ - 016 Dış İlişkiler Ofisi
-OŞ - 017 Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi
-OŞ - 018 Fakülteler
-OŞ - 019 Enstitüler
-OŞ - 020 Yüksekokullar
-OŞ - 021 Meslek Yüksekokulları
-OŞ - 022 Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
-OŞ - 023 Enformatik Bölümü
-OŞ - 024 Türk Dili Bölümü
-OŞ - 025 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü 
-OŞ - 026 Merkez Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı Müdürlüğü
-OŞ - 027 Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi
-OŞ - 028 Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
-OŞ - 029 Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü (Bağlı Birimler)
-OŞ - 030 Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü
-OŞ - 031 AEÜ HADYEK
-OŞ - 032 Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 
-OŞ - 033 Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Başkanlığı
-OŞ - 034 Fatma Bacı Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
-OŞ - 035 Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü
-OŞ - 036 Anadolu Halk Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi
-OŞ - 037 Göç ve Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi
-OŞ - 038 Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi

Copyright © BAUM 2015