Listeler

LS - 001 Ahi Evran Üniversitesi Ana Doküman Listesi
-LS - 002 Ahi Evran Üniversitesi İş Akışları Listesi
-LS - 003 Ahi Evran Üniversitesi Talimatlar Listesi
-LS - 004 Ahi Evran Üniversitesi Dış Kaynaklı Dökümanlar Listesi
-LS - 005 Ahi Evran Üniversitesi Görev Tanımları Listesi
-LS - 006 Ahi Evran Üniversitesi Organizasyon Şemaları Listesi
-LS - 007 Ahi Evran Üniversitesi Yönetim Dokümanları Listesi
-LS - 008 Ahi Evran Üniversitesi Yönetmelikler Listesi
-LS - 009 Ahi Evran Üniversitesi Yönergeler Listesi
-LS - 010 Ahi Evran Süreç Yönetim Şemaları Listesi
-LS - 011 Ahi Evran Üniversitesi Formlar Listesi
-LS - 012 Ahi Evran Üniversitesi Planlar Listesi
-LS - 013 Kalite Yönetim Koordinatörlüğü  İç Denetçi Listesi
-LS - 014 Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı  Bakıma Tabi Cihazların Listesi
-LS - 015 Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı Kalibrasyona Tabi Cihazların Listesi
-LS - 016 SKS Daire Başkanlığı Bakıma Tabi Cihazların Listesi
-LS - 017 İdari ve Mali İşler Daire Bşkn. Bakıma Tabi Cihazların Listesi
-LS - 018 AHİ TUAM Bakıma Tabi Cihazların Listesi
-LS - 019 İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi Bakıma Tabi Cihazların Listesi
-LS - 020 Fen Edebiyat Fakültesi Bakıma Tabi Cihazların Listesi
-LS - 021 Fen Edebiyat Fakültesi Kalibrasyona Tabi Cihazların Listesi
-LS - 022 Kütüphane ve Dokamtasyon Daire Bşkn. Bakıma Tabi Cihazların Listesi
-LS - 023 TBMYO Bakıma Tabi Cihazların Listesi
-LS - 024 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Tedarikçi Listesi
-LS - 025 Ziraat Fakültesi Kalibrasyona Tabi Cihazların Listesi
-LS - 026 Ziraat Fakültesi Bakıma Tabi Cihazların Listesi
-LS - 027 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Tedarikçi Listesi 
-LS - 028 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Bakıma Tabi Cihazların Listesi
-LS - 029 SKS Daire Başkanlığı  Tedarikçi Listesi
-LS - 030 Doküman Revizyon Takip Listesi
-LS - 031 Düzeltici ve İyileştirici Faaliyet Takip Listesi
-LS - 032 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Tedarikçi Listesi
-LS - 033 Asansör Bakım-Onarım Takip Listesi
-LS - 034 Dagıtılan Lisanslı Program Listesi
-LS - 035 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı  Bakıma Tabi Cihazların Listesi
-LS - 036 Kaman Meslek Yüksekokulu Bakıma Tabi Cihazların Listesi
-LS - 037 Kaman Meslek Yüksekokulu Kalibrasyona Tabi Cihazların Listesi
-LS - 038 İdari Mali İşler Daire Başkanlığı Tedarikçi Listesi
-LS - 039 Tıp Fakültesi Biyokimya ABD Kalibrasyona Tabi Cihazların Listesi
-LS - 040 Kalite Yönetim Koordinatörlüğü Listeler
-LS - 041 Ahi Evran Üniversitesi Prosedürler Listesi
-LS - 042 Tıp Fakültesi Biyokimya Bölümü Bakıma Tabi Cihazların Listesi
-LS - 043 SKS Kalibrasyona Tabi Cihazların Listesi
-LS - 044 Tıbbi Beceri Laboratuvarı  Bakıma Tabi Cihazların Listesi
-LS - 045 Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Bölümü Bakıma Tabi Cihazların Listesi
-LS - 046 Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Bölümü Kalibrasyona Tabi Cihazların Listesi
-LS - 047 Tıp Fakültesi Fizyoloji Bölümü Bakıma Tabi Cihazların Listesi
-LS - 048 Tıp Fakültesi Fizyoloji Bölümü Kalibrasyona Tabi Cihazların Listesi Mükerrer olduğu için İptal
-LS - 049 Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ABD  Bakıma Tabi Cihazların Listesi
-LS - 050 Tıp Fakültesi MikroBiyoloji ABD Kalibrasyona Tabi Cihazların Listesi

 

 


Copyright © BAUM 2015