Kalite Yönetim Koordinatörlüğü Destek Birimi (KYDB)

Madde 10- (1) Kalite Yönetim Koordinatörlüğü tarafından verilen görevlerini yürütmek, gerekli yazışmaları yapmak, birimler arasında iletişim sağlamak amacıyla akademik ve idari personelden oluşan en az üç (3) kişilik Kalite Yönetim Koordinatörlüğü Destek Birimi oluşturulur. Kalite Yönetim Koordinatörlüğü Destek Birimi, Kalite Yönetim Koordinatörünün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir.

Kalite Yönetim Koordinatörlüğü Destek Biriminin Yetki ve Görevleri

Madde 11- (1) Kalite Yönetim Koordinatörlüğü Destek Biriminin yetki ve görevleri şunlardır:

a) Kalite Yönetim Koordinatörlüğü bünyesinde gerekli yazışmaları yapmak,

b) Kalite Yönetim Koordinatörlüğü ile birimler arasında iletişim sağlamak,

c) Birimlere BKYS kullanımı konusunda destek sağlamak,

d) Üniversitenin kalite yönetim süreçleri konusunda birimlere danışmanlık yapmak,

e) BKYS sistemine yönelik geliştirme önerilerini, Kalite Yazılım Destek Birimine iletmek,

f) Kalite yönetim sistemlerine yönelik paydaşlardan gelen istek, öneri ve şikâyetleri değerlendirerek kalite Yazılım Destek Birimine iletmek ve takibini yapmak,

g) Birimlerin BKYS kullanım yetkilerini tanımlamak ve kaldırmak,

h) BKYS sisteminde gerekli dokümantasyonun incelenmesi ve onaylanması işlemlerini gerçekleştirmek,

i) Memnuniyet yönetim sistemine gelen bildirimleri ilgili birimlere yönlendirmek ve takibini yapmak,

j) Üniversitenin kalite yönetim süreçlerinde uyguladığı anket/ölçek vb. değerlendirme uygulamalarının koordinasyonunu sağlamak,

k) Kalite Yönetim Koordinatörlüğü toplantıları ve eğitim faaliyetlerinin koordinasyonunu yapmak,

l) İç ve dış değerlendirme süreçlerinin koordinasyonunu yapmak,

m) Kalite komisyonu ve diğer komisyonların sekretaryasını yürütmek,

n) Kalite Yönetim Koordinatörlüğü tarafından verilen diğer görevleri yürütmek.

 

 

Ersoy DOĞAN - Şef

0386 280 42 82