Kurumsal Değerlendirme Ölçütleri

 

 

       

       *Ek.1 Yükseköğretim Kalite Kurulu Etik Kuralları

       *Ek.2 Kurum Değerlendirme Formu

       *Ek.3/A Değerlendirme Takımı Ön Ziyaret Plan Örneği 

       *Ek.3/B Değerlendirme Takımı Saha Ziyaret Planı Örneği

       *Ek.4 Çıkış Bildirimi Şablonu

       *Ek.5/A Değerlendirme Takımının Ziyaret Edilen Kurum Tarafından Değerlendirilmesi Formu

       *Ek.5/B Takım Üyelerinin Değerlendirilmesi Formu

       *Ek.6 Kurumsal Geri Bildirim Rapor Şablonu

 

 

      *Ek.1 Kurum Değerlendirme Formu (word)

       *Ek.1 Kurum Değerlendirme Formu (pdf)

       *Ek.2 Kurumsal Geri Bildirim Rapor Şablonu

       *Ek.3 Değerlendirme Takımı Ziyaret Planı Örneği (word)

       *Ek.3 Değerlendirme Takımı Ziyaret Planı Örneği  (pdf) 

       *Ek.4/A Değerlendirme Takımının Ziyaret Edilen Kurum Tarafından Değerlendirilmesi Formu(word)

       *Ek.4/A Değerlendirme Takımının Ziyaret Edilen Kurum Tarafından Değerlendirilmesi Formu (pdf)

       *Ek.4/B Takım Üyelerinin Değerlendirilmesi Formu (word)

       *Ek.4/B Takım Üyelerinin Değerlendirilmesi Formu  (pdf)


Copyright © BAUM 2015