Kalite Yazılım Destek Birimi (KYDB)

Madde 12- (1) Üniversitenin yönetim kalite güvence sisteminin yürütülmesinde kullanılan yazılımların teknik açıdan sağlıklı biçimde çalışmasını sağlamak amacıyla bir koordinatör yardımcısı başkanlığında en fazla beş kişiden oluşan Kalite Yazılım Destek Birimi (KYDB) oluşturulur. Kalite Yazılım Destek Birimi başkanı ve üyeleri Kalite Yönetim Koordinatörlüğünün önerisi üzerine Rektör tarafından üç (3) yıllığına atanır. Birim başkanı ve üyeleri ilgili Koordinatör Yardımcısına bağlı olarak görev yapar.

Kalite Yazılım Destek Birimi Yetki ve Görevleri

Madde 13- (1) Kalite Yazılım Destek Birimi yetki ve görevleri şunlardır:

a) Üniversitede uygulanmakta olan Bütünleşik Kalite Yönetim Sisteminin teknik açıdan sorunsuz biçimde çalışmasını sağlamak,

b) Birimlerin ve yetkili kişilerin Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemini kullanma konusundaki teknik sorunlarını çözmek,

c) Yeni uygulamaya geçilecek yönetim sistemleri ile ilgili çalışmalar yapmak ve uygulamaları Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemine dahil etmek,

d) Kalite Yönetim Koordinatörlüğü tarafından Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemine dahil edilecek yeni uygulamalara, standartlara, menülere ve diğer işlevlere ilişkin teknik hazırlıkları yapmak ve yazılımının geliştirilmesi ve yeni uygulamaların yazılıma yansıtılmasını sağlamak,

e) Kalite yönetim sistemi yazılımlarına ilişkin önerileri Kalite Yönetim Koordinatörlüğüne iletmek,

f) Kalite Yönetim Koordinatörlüğü Destek Biriminden gelen istek ve önerilere yönelik güncellemeleri yapmak,

g) Kalite Yönetim Koordinatörlüğünün vereceği diğer görevleri yapmak.