İş Akışları

--- İA-001-Başbakanlık İletişim MERKEZİ (Bimer)  İş Akışı

--- İA-002-Gelen Evrak İş Akışı

--- İA-003-Giden Evrak İş Akışı

--- İA-004-Disiplin Kurulu İş Akışı

--- İA-005-Senato İş Akışı

--- İA-006-Sürekli ve Geçici Görev Yolluğu Hazırlanması İş Akışı

--- İA-007-Doküman Hazırlama İş Akışı İA-260 İş Akışı ile Aynı Olduğı İçin İptal Edilmiştir.

--- İA-008-Satın Alma İş Akışı

--- İA-009-Doğrudan Temin Usulü İle Mal-Hizmet Alımı İş Akışı

--- İA-010-Yönetim Kurulu İş Akışı

--- İA-011-İptal-İhdas İş Akışı

--- İA-012-İdari Personel Tenkis-Tahsis İş Akışışı

--- İA-013-Öğretim Elemanlarının Naklen Atama İş Akışı

--- İA-014-Öğretim Elemanlarının Açıktan Atama İş Akışı

--- İA-015-1416 sayılı Kanun uyarınca MEB Hesabına Üniversitemiz ve Diğer Üniversiteler Adına Giden Öğrencilerin Atanması Hk. İş Akışı

--- İA-016-Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdamı İş Akışı

--- İA-017-2547 S.K. 35. Maddesi Uyarınca Üniversitemize Gelen Öğretim Elemanları İş Akışı

--- İA-018-2547 S.K. 35. Maddesi Uyarınca Üniversitemizden Giden Öğretim Elemanları İş Akışı

--- İA-019-Süreli Atanan Öğretim Elemanlarının Yeniden Atama İş Akışı

--- İA-020-Kpss Atamaları İş Akışı

--- İA-021-Öğretim Elemanlarının Naklen Ayrılma İş Akışı

--- İA-022-Emeklilik İşlemleri İş Akışı

--- İA-023-2547 S.K. 39.MD.Göre Görevlendirme İş Akışı (Uzun Süreli)

--- İA-024-2547 S.K. 40-a-c-d ve 31. Maddelerine Göre Görevlendirme İş Akışı

--- İA-025-2547 SK 40b Maddesine Gere Görevlendirme İşlemleri İş Akışı

--- İA-026-2547 S.K.33.Mad.Göre Yurtdışı Görevlendirilmesi İş Akışı

--- İA-027-2547 S.K.38.Maddesi Görevlendirme İş Akışı

--- İA-028-İdari Personelin Naklen Atanması İş Akışı

--- İA-029-Araçlı Ziyaretçi Kabulü İş Akışı

--- İA-030-Yaya Ziyaretçi İş Akışı

--- İA-031-Araç Bakım Onarım İş Akışı

--- İA-032-Yapı İşleri Bakım Onarım İş Akışı

--- İA-033-Geçici Kabul İş Akışı

--- İA-034-Hakediş Hazırlama İş Akışı

--- İA-035-4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre Yapılacak İhale İşlemleri İş Akışı

--- İA-036-İl Dışı Araç Görevlendirme İş Akışı

--- İA-037-İş Yeri Teslim İş Akışı

--- İA-038-Kesin Hakediş Hazırlama İş Akışı

--- İA-039-Kesin Kabul İş Akışı

--- İA-040-Keşif İş Akışı

--- İA-041-Peyzaj Bakım İş Akışı

--- İA-042-Proje Yapım İş Akışı

--- İA-043-BAP Satın Alma İş Akışı

--- İA-044-Ahi Evran Haber Dergisi Hazırlama İş Akışı

--- İA-045-Ahi Evran Kampüs Gazetesi Hazırlama İş Akışı

--- İA-046-Avans Talep İş Akışı

--- İA-047-Eğitim, Sempozyum ve Seminer Düzenleme İş Akışı

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--- İA-077-Lisansüstü Programlar İçin Kontenjan Belirleme İş Akışı (Enstitülerin Ortak Kararıyla İptal Edilmiştir.)
 
 
--- İA-079-Uzmanlık Alan Dersi Açılması İş Akışı(Enstitülerin Ortak Kararıyla İptal Edilmiştir.)
 
 
 
 
--- İA-083-Doktora Programlarına Öğrenci Kabulü İş Akışı(Enstitülerin Ortak Kararıyla İptal Edilmiştir.)
 
--- İA-084-Sanatta Yeterlilik Programlarına Öğrenci Kabulü İş Akışı(Enstitülerin Ortak Kararıyla İptal Edilmiştir.)
 
--- İA-085-Tıp Bilimlerinde Doktora Programlarına Öğrenci Kabulü İş Akışı(Enstitülerin Ortak Kararıyla İptal Edilmiştir.)
 
--- İA-086-Lisansüstü Programlara Kesin Kayıt İş Akışı(Enstitülerin Ortak Kararıyla İptal Edilmiştir.)
 
--- İA-087-Lisansüstü Programlarına Öğrenci Kabulü İş Akışı(Enstitülerin Ortak Kararıyla İptal Edilmiştir.)
 
--- İA-088-Bilimsel Hazırlık Programlarına Öğrenci Kabulü İş Akışı(Enstitülerin Ortak Kararıyla İptal Edilmiştir.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--- İA-099-Lisansüstü Programlarda Tez Danışmanı Atanması İş Akışı(Enstitülerin Ortak Kararıyla İptal Edilmiştir.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--- İA-165-Taahhüt Evrakı ve Sözleşme İnceleme İşlemleri İş Akışı( İA-154 ile Aynı Olduğu İçin İptal Edilmiştir )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--- İA-176-Yan Ödeme Cetvelleri İşlemi İş Akışı( İA-166 ile Aynı Olduğu İçin İptal Edilmiştir )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--- İA-190-Sözleşmeli Personel Sayı ve Sözleşmeleri İş Akışı( İA-164 ile Aynı Olduğu İçin İptal Edilmiştir )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--- İA-200-Erasmus Gelen Öğrenci İş Akışı ( İA-316 ile Aynı Olduğu İçin İptal Edilmiştir )
 
--- İA-201-Erasmus Giden Öğrenci İş Akışı ( İA-315 ile Aynı Olduğu İçin İptal Edilmiştir )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--- İA-216- Erasmus Gelen Personel İş Akışı ( İA-318 ile Aynı Olduğu İçin İptal Edilmiştir )
 
 
 
 
 
 
 
--- İA-223-Öğrenci Yeni Kayıt İşlemleri İş Akışı ( İA-252 ile Aynı Olduğu İçin İptal Edilmiştir )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--- İA-281-Jetkart Talebi İş Akışı (Bankayla yapılan protokol sonlandırıldığından jet kart kullanımı bitmiştir)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 --- İA-303-Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı Analiz İş Akışı (İlgili Birimin İptal Talebi)

 
 
 
 
--- İA-308-Kartlı Geçiş Sistem Yönetimi (Akademik-İdari) İş Akışı (SKS D. Bşk. Uhdesinde. Yeniden Düzenlenecetir.)
 
--- İA-309-Kartlı Geçiş Sistem Yönetimi Öğrenci İş Akış (SKS D. Bşk. Uhdesinde. Yeniden Düzenlenecetir.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright © BAUM 2015