Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Genç Kalite Topluluğu, yükseköğretim alanında öğrencilerimizde kalite kültürünün yaygınlaştırılması, kalite süreçlerinin içselleştirilmesi ve öğrencilerimizin kalite güvencesi sistemine katılımlarının artırılması  ve bu alanda çalışmalar yürütmek amacıyla oluşturulmuştur.

Genç Kalite Topluluğunun temel görevleri şunlardır:

  • Kalite kültürünün öğrenciler tarafından içselleştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak
  • Öğrencilerin yükseköğretimdeki kalite güvencesi süreçlerine ilişkin katılımlarını artırmak,
  • Ulusal ve uluslararası düzeyde öğrenci katılımlı çalışmalar gerçekleştirmek,
  • Öğrencilere yönelik kalite etkinlikleri yapmak,
  • Üniversitemizin karar alma süreçlerine katılarak, öğrencilerin kalite beklentilerini iletmektir.

"Öğrencilerimiz süreçlere katılıyor, yükseköğretimde kalite güvencesi güçleniyor"