Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemimiz Anlatıldı
1.4.2021

Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi ile kurum ve kuruluşlara model olan üniversitemiz, başarıyla sürdürdüğü kalite yolculuğunu anlatmaya devam ediyor. 30 Mart 2021 tarihinde Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde gerçekleştirilen Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi Seminer Programına katılan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin kalite süreçlerini anlattı. Programa Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tuğgeneral Murat Bulut ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Stratejik Planlama Şube Müdürü J.Alb.Dr. Erdem Özgür, Üniversitemiz Kalite Yönetim Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Kurt, Kalite Yönetim Koordinatör Yardımcıları Prof. Dr. Hüseyin Şimşek ve Ekrem Öztürk katıldı.

Programın açılış konuşmasını Tuğgeneral Murat Bulut yaptı. J.Alb.Dr. Erdem Özgür’ün Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi hakkında verdiği bilgilerin ardından söz alan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, “Üniversite Penceresinden Kalite Güvence Sistemine Bakış” isimli sunumunu gerçekleştirdi.

Rektör Karakaya: “Etkin Bir Kalite Yönetim Sistemi İçin Komisyonlar Oluşturduk”

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kalite Komisyonunun 2015 yılında kurulduğunu anlatarak sözlerine başlayan Rektör Karakaya, Üniversitemiz Kalite Yönetim Koordinatörlüğü hakkında bilgiler vererek çalışma yöntemleri ve komisyonlar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kalite Yönetim Sisteminin yayılımını sağlamak ve sistemi etkin bir şekilde uygulamak amacıyla Üniversite Kalite Komisyonuna bağlı alt komisyonlar oluşturulduğunu ifade eden Prof. Dr. Vatan Karakaya sözlerine şu şekilde devam etti: “Kalite Yönetim Koordinatörlüğü Kalite Yönetim Sistemi Sürecini yönetmek üzere Üniversite Kalite Komisyonuna bağlı olarak oluşturulmuştur. Eğitimde Kalite Güvence Sistemi Koordinatörlüğümüz de Eğitimde Kalite Güvence Sistemi Sürecini yönetmek üzere Üniversite Kalite Komisyonuna bağlı olarak çalışmaktadır. Kalite Yönetim Modelimiz ise; Üniversitemiz Stratejik Planı esas alınarak oluşturan Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemidir. Bu modeli oluştururken 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, YÖKAK Dış Değerlendirme Ölçütleri, ISO 22000 Gıda Yönetim Sistemi, EFQM Modeli ve ISO 27001:201 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminden faydalandık.”

Rektör Karakaya: “Model Olmanın Mutluluğunu Yaşıyoruz”

Sunumunda komisyonların yapısı ve işlevleri hakkında da detaylı bilgiler veren Prof. Dr. Vatan Karakaya, Süreç Yönetim Modeli ve Risk Yönetim Modeline ilişkin bilgileri de katılımcılarla paylaştı. Üniversitemize özgü uygulamaları kendi yazılım ekibimizin “Kalite Yönetim Yazılımı” adı altında bir uygulama ile hayata geçirdiğini kaydeden Rektör Karakaya açıklamalarına şu ifadelerle devam etti: “Üniversitemizin kullanmış olduğu tüm dokümanlar, Dokümantasyon Komisyonu tarafından incelenerek ortak bir veri tabanında toplanmıştır. Bu dokümanların kullanılması üst yönetim tarafından zorunlu hale getirilmiştir. Böylelikle birimler arasında standart bir dokümantasyon sağlanmıştır. Üniversitemiz personelinin sürece katkı sağlayabilmesi adına çok sayıda eğitimi üniversitemiz bünyesinde gerçekleştirdik. Her aşaması özenle hazırlanan kalite süreçlerimizin model olmasının mutluluğunu yaşıyoruz.”

Rektör Karakaya: “Üniversitelerin Kalite Güvence Sistemi Yoksa Oturup Düşünmemiz Gerekir”

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin her alanda örnek bir üniversite olması için çalışmalarına hızla devam ettiklerini anlatan Rektör Karakaya, hep en iyiye ulaşma hedefinde olduklarının altını çizdi. Üniversitemizin her alanına kalite bilincinin yerleşmesi için yoğun bir emek sarf ettiklerini belirten Prof. Dr. Vatan Karakaya, “Toplu iğne fabrikasının bile kalite güvencesi varken insan yetiştiren üniversitelerin kalite güvencesi yoksa oturup düşünmemiz gerekir” dedi.

Rektör Karakaya’nın sunumunun ardından YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, “Yükseköğretim Sisteminin Geleceği ve Kalite” başlıklı sunumunu aktardı. Seminerin ikinci oturumunda ise Üniversitemiz Kalite Yönetim Koordinatör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Şimşek, “Eğitimde Kalite Güvence Sistemi İyi Uygulama Örneği- Ahi Evran Üniversitesi” isimli sunumunu katılımcılarla paylaştı.