Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi Çalıştayı Tamamlandı
14.4.2022

12-13 Nisan 2022 tarihleri arasında Muharrem Ertaş, Şeyh Edebali ve Süleyman Türkmani salonlarında altı grup olarak çalışılan, Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi Çalıştayı tamamlandı. İki gün süren çalıştayda Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemimiz içerisinde yer alan; Öğrencilerin Karar Alma Süreçlerine Katılımı, Paydaş İlişkileri ve Memnuniyet Yönetim Sistemi, Süreç Yönetimi, Risk Yönetimi, BKYS Yazılımı ve Kalite Değerlendirme konu başlıkları değerlendirildi.

GRUP ADI

GENEL ÇALIŞMA KONUSU

SORUMLU

KATILIMCILAR

YER

Öğrencilerin Karar Alma Süreçlerine Katılımı

YÖKAK Öğrenci Katılımının (KİDR) değerlendirilmesi

Üniversitemiz Öğrenci Katılımının değerlendirilmesi

Yönerge, Prosedür ve iş akışlarının Değerlendirilmesi

Tıp Fakültesi TEÖK Yönergesinin üniversiteye yaygınlaştırılması

Öğrencilerin hangi karar alma süreçlerine katılacaklarının belirlenmesi

Mezun ilişkilerin yönetimi

Prof. Dr. Ahmet GÖKBEL

Doç. Dr. Hande KILIÇARSLAN

Prof. Dr. Kemal ÖZYURT

Doç. Dr. Fahriye ERCAN

Doç. Dr. Cihan KÜRKÇÜ

Doç. Dr. Önder BALTACI

Arş. Gör. Ayşegül SEKMAN

Öğrenci Kalite Elçisi (Sedef SAYIN- H.İbrahim OKUR)

Şeyh Edebali Salonu

Paydaş İlişkileri ve Memnuniyet Yönetim Sistemi 

Yönerge, Prosedür ve iş akışlarının Değerlendirilmesi

YÖKAK kapsamında ilgili KİDR ölçütlerinin değerlendirilmesi

İç ve Dış Memnuniyet anketlerinin değerlendirilmesi

Memnuniyet Yönetim Sisteminin (BKYS) değerlendirilmesi

Paydaşların süreçlere (Planlama, izleme ve değerlendirme aşamalarına)  nasıl katıldığı

Mezun ilişkilerin yönetimi

Doç. Dr. Gülbahar ÜÇLER

Dilber SARIKAYA

Doç. Dr. Cahit AYTEKİN

Öğr. Gör. Dr. Ayşe ÇANDAR

Öğr. Gör. Rıdvan ERGİN

Öğr. Gör. Kübra ÖZTÜRK

Arş. Gör. Fatma Cahide ÖZÇELİK

Öğrenci Kalite Elçisi (Halime YAYLA- Esra DÜŞGÜN)

Şeyh Edebali Salonu

Süreç Yönetimi 

Yönerge, Prosedür ve iş akışlarının Değerlendirilmesi

YÖKAK kapsamında ilgili KİDR ölçütlerinin değerlendirilmesi

Paydaşların süreç yönetimine katılımı

Mevcut süreçlerin değerlendirilmesi (İlave edilecek/çıkarılacak süreçlerin belirlenmesi)

Süreç takiplerinin nasıl yapılacağı

Süreç performans parametrelerinin gözden geçirilmesi (Üniversite geneli ve birim genelinde belirlenmesi)

Süreç performans hedeflerinin belirlenme yönteminin nasıl olacağı

Prof. Dr. Mustafa KURT

Ekrem ÖZTÜRK

Prof. Dr. Ayfer ŞAHİN

Doç. Dr. Mustafa KAN

Dr. Öğr. Üyesi H. Didem SAĞLAM ALTINKÖY

Dr. Öğr. Üyesi Hamza YAKAR

Dr. Öğr. Üyesi Murat ÇINARLI

Araş. Gör. Mazlum AR

Öğrenci Kalite Elçisi (Sabiha KIRKAŞ- A.Olgar KAYA)

Şeyh Edebali Salonu

Risk Yönetimi

Yönerge, Prosedür ve iş akışlarının DeğerlendirilmesiYÖKAK kapsamında ilgili KİDR ölçütlerinin değerlendirilmesiRisk yönetim sürecinin gözden geçirilmesi

Prof. Dr. Mustafa Kasım KARAHOCAGİL

Mehmet Zeki KÜÇÜK

Doç. Dr. Fatih Ferhat ÇETİNKAYA

Öğr. Gör. İsmail KOÇ

Şenol BAYRAM

Fatih Musab YILMAZ

Öğrenci Kalite Elçisi (M.Kaan BEG-Müjgan GÜN)

Muharrem Ertaş Salonu

BKYS Yazılımı

Yönerge, Prosedür ve iş akışlarının Değerlendirilmesi

YÖKAK kapsamında ilgili KİDR ölçütlerinin değerlendirilmesi

Verilerin yıllara göre grafik ile (EFQM) gösterilmesi

BKYS Yazılımının gözden geçirilmesi

BKYS yetkilendirme sisteminin geliştirilmesi

Zamanında giriş yapılmayan verilerle ilgili gerekçeli karar alınması

Kalite Komisyonu kararları için menü oluşturulması

Prof. Dr. Hüseyin ŞİMŞEK

Canfer MEMOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi İsa BAHATÖğr. Gör. Erhan DÜRÜSTÖğr. Gör. Gamze YILMAZ,Ramazan AKGÜL

Araş. Gör. Dr. Raziye SANCAR

Ersoy DOĞAN

Öğrenci Kalite Elçisi                (Muhammed Sait EKER) 

Süleyman Türkmani Salonu

Kalite Değerlendirme 

Yönerge, Prosedür ve iş akışlarının Değerlendirilmesi

YÖKAK kapsamında ilgili KİDR ölçütlerinin değerlendirilmesi

Anahtar Performans göstergelerinin belirlenmesi

İç değerlendirme sisteminin gözden geçirilmesi (ISO-YOKAK-EFQM)

İç değerlendirici eğitim modülünün oluşturulması

Kalite yönetim sistemi organizasyonunun değerlendirilmesi

Prof. Dr. Musa ÖZATA

Doç. Dr. Levent   URTEKİN

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül TURAN

Dr. Öğr. Üyesi Ender KORKMAZ

Öğr. Gör. Meryem GÜRLERÖğr. Gör. Burhan DEMİRDAŞ

Araş. Gör. Dildar ÖZASLAN

Cem Can CEBECİ

Öğrenci Kalite Elçisi (Şeyma YALÇIN-Menekşe ERTEM)

Muharrem Ertaş Salonu

Çalıştay sonrası her çalışma grubu çalışma sonuçlarının sunuşlarını yaptılar. Çalıştay kapanış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı ve Kalite Yönetim Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, çalıştayın başarılı geçtiğini ve sonuçlarının önemli bir girdi olarak değerlendirileceğini belirterek tüm katılımcılara teşekkür etti.

 

Bir 1 kişi ve ayakta görseli olabilir

Bir 12 kişi, ayakta duran insanlar ve iç mekan görseli olabilir