Etkinlik

Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi Otomasyon Eğitimi Verildi

      Üniversitemiz kalite süreçlerinden sorumlu akademik ve idari personele Koordinatörlüğümüzce düzenlenen Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi Otomasyon Eğitimi verildi. Toplantı açılışında konuşan Koordinatör Yardımcımız Ekrem ÖZTÜRK "Kalite yolculuğunda Üniversite olarak bugün itibariyle bulunduğumuz noktada artık sadece ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemini değil içeriğinde 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunundan, Yükseköğretim Kalite Güvence Yönetmeliğinden, ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminden gelen yükümlülüklerin de bulunduğu bütünleşik bir kalite yönetim sistemi modelini yönetmeye başlıyoruz. Bu sistem ile kalite süreçlerinde basılı dokümantasyonun tamamına yakınını kaldırdığımız gibi kalite süreçlerini yönetmede birimlere büyük oranda kolaylık, zaman ve kâğıttan tasarruf sağlayacağız. Ayrıca bu otomasyon sayesinde Üniversitemizde mevcut Stratejik Plan ile başlayan Süreç Yönetimi, Faaliyet Planları, Risk Yönetimi, İç Kontrol ve Memnuniyet Yönetimi gibi süreçleri birbiri ile ilişkilendirip, faaliyet ve sonuçları birlikte izleme ve değerlendirme yaparak daha etkin bir Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemini amaçladık. 2020 yılında tamamen bu sistem ile Kalite Yönetim Sürecini devam ettirmeyi hedefliyoruz.”

Koordinatörlüğümüz personeli Evren ÇOLAKOĞLU ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Personeli Reşit MAMUR otomasyon ile ilgili detaylı bilgilendirme ve tanıtım yaptılar.

Toplantı soru ve cevaplarla sona erdi.

 Copyright © BAUM 2015