Üniversitemizde 2022–2026 Stratejik Plan Dış Paydaş Toplantısı Yapıldı
2.4.2021

Üniversitemizde stratejik plan hazırlama sürecinde paydaşlarımız ile üniversitemiz arasında daha etkin iş birlikleri tesis edilmesini, paydaş koordinasyonunda oluşan sorunların irdelenmesini ve taleplerin yerinde değerlendirilmesini amaçlayan 2022-2026 Stratejik Plan Dış Paydaş Toplantısı yapıldı. 30 Mart 2021 tahinde Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda yapılan toplantıya Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, ilimizdeki kurum ve kuruluşların temsilcileri, işverenler, sivil toplum örgütleri ve meslek odaları temsilcileri katıldı.

Karahocagil: “Stratejik Plan Üst Politika Belgelerine Cumhurbaşkanlığı Programını da Ekledik”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, 2017-2021 stratejik planının son yılında olduklarını söyleyerek geçen dört yıl boyunca belirlenen stratejik amaç ve hedeflerin büyük oranda gerçekleştirildiğini kaydetti. Farklılaşma stratejisi olarak belirledikleri “Tarım ve Jeotermal” alanında pilot üniversite seçildiklerini ve bu alandaki çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Karahocagil, stratejik planın son uygulama yılı olan 2021 yılında da amaç ve hedefleri gerçekleştirmek için gayret göstereceklerinin altını çizdi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte bütçe sistemlerinin de “Performans Esaslı Bütçeleme” sisteminden “Program Bütçe Sistemi” ne geçildiğini dile getiren Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, stratejik plan hazırlanırken faydalanılan üst politika belgelerine “Cumhurbaşkanlığı Programı” nın da eklendiğini söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisinin geleneksel çalışma yöntemlerini derinden etkilediğini söyleyen Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil sözlerini şu şekilde sonlandırdı: “Uzaktan erişimler, online toplantılar hayatımızda ve iş yaşantımızda daha fazla yer almaya başladı. Üniversitemizde pandemiden de önce kullanılmakta olan “Ahi Yeterliliğe Dayalı Eğitim Projesi” (AYDEP) modülü ile söz konusu sürece hazırlıklı girdik. Stratejik planın hazırlık aşamasında toplantılar büyük oranda online olarak gerçekleştirilecek ve paydaş katılımının dijital ortamda sağlanmasına önem verilecek. Gerekli önlemler alındığı takdirde yüz yüze toplantılar da olabilecektir. Stratejik planımıza görüş ve önerileriniz ile katkılarınızdan dolayı teşekkür ederim.”

Toplantı Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Arş. Gör. Dr. Meltem Yılmaz tarafından yapılan “2022-2026 Stratejik Plan Dış Paydaş Toplantısı” isimli sunumun ardından sona erdi.