Duyuru

05 Ekim 2017 Uygulama ve Araştırma Merkezi Yöneticileri ile 4.0 Ar-Ge Süreçlerinin Performans Parametreleri konusunda istişare toplantısı yapıldı 2017 Yılı İkinci Dönem İç Tetkik Planı Öğrenci Memnuniyet Anketi Hakkında Birimlere Yapılacak Ziyaretler Hk. Birim Kalite Danışmanlığı Hk. Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı Hk. Kalite Yolculuğumuz Başladı Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçiler Toplantısı Düzenlendi Geçmiş Olsun Mesajı “Kurumsal Dış Değerlendirme Hazırlık Toplantısı” Rektör Karakaya Başkanlığında Yapıldı 28 Temmuz 2017 Tarihli Kalite Komisyonu Toplantısı Çalışan Memnuniyet Anketi Hakkında Kalite Çekirdek Ekibi tarafından birimlere yapılacak olan ziyaret planı 28-29 Ocak 2016 ISO 9001-2015 KYS Kurum İçi Kalite Denetçisi Eğitimi 09 Kasım 2015 Kalite Yönetim Sistemi Kuruldu 19-23 Aralık 2016 Birimlerin Süreçlerinin İzlenmesi 13 Mart 2017 Kalite Yönetimi İç Denetim Açılış Toplantısı 11-12-13 Ocak 2016 ISO 9001-2015 KYS Bilgilendirme Eğitimi 26-30 Aralık 2016 KYS'nin Birimlere Tanıtılması 9-10 Ocak 2017 ISO 9001-2015 KYS Eğitimi 15-16 Mayıs 2017 Süreç Yönetimi Eğitimi 11-12 Ocak 2017 ISO 9001-2015 KYS Kuruluş İçi Kalite Denetçisi Eğitimi 09 Mart 2017 İç Denetçileri Bilgilendirme Toplantısı 11-12 Nisan 2017 Kalite Temsilcileri, Kalite Sorumluları ve İç Denetçiler ile Değerlendirme Toplantıları 13-14 Nisan 2017 Birim Yöneticileri ile KYS Değerlendirilmesi 3 Mayıs 2016 Kalite Komisyonu Toplantısı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kalite Yönetim Sistemi Rehberi 2020 26 Aralık 2019 tarihli Kalite Komisyonu Toplantısı Sunumu Kurumsal Dış Değerlendirme Programı İç Tetkik Planı Hk. Kalite Yönetim Sistemi Sunumları YÖK Dış Değerlendirme Takımı ve Üyeleri Dış Değerlendirme Öncesi Üniversitemize Ön Ziyaret Gerçekleştirdi Üniversitemizde Kalite Çalışmaları Aralıksız Devam Ediyor Üniversitemizde İç Tetkik Değerlendirme Toplantısı Yapıldı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kalite Yönetim Sistemi Rehberi Vefat ve Başsağlığı Daha Kaliteli Bir Üniversite Olma Yolunda Emin Adımlarla İlerliyoruz BELGELENDİRME TÖRENİ LS-031 Düzeltici ve İyileştirici Faaliyet Takip Listesi 2019 Yılı Performans Programı Yayınlanmıştır 11 Ağustos 2017 İç Tetkik Eğitimi Kalite Komisyonu Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı İç Denetim Planı ve Soru Hazırlama Ekibi Süreç Şeması Çalışan Memnuniyet Anketi Yükseköğretim Değerlendirme ve Kalite Güvencesi 2018 Yılı Durum Raporu yayımlanmıştır. Kalite Çalışmaları

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kalite Yönetim Sistemi Rehberi 2020

     Üniversitemizin Kalite Yönetim Sistemi Kurumsal Dış Değerlendirme ölçütleri, TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Standardı ve ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Kalite Yönetim Standardı ölçütlerine göre değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Dış değerlendirmeler sonucunda Üniversitemizin Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi başarılı olarak değerlendirilmiştir. Uygulamakta olduğumuz Kalite Yönetim Sistemini, 5018 Sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol kanunun gereklerinide karşılamaya yönelik olduğu için Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi olarak tanımlamaktayız. Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemimizi bir yazılım haline getirmek ve sistemi bu yazılım üzerinden yönetmeye yönelik çalışmalarımızı, Bütünleşik Yönetim Bilgi Sistemi (BYBS) olarak tanımladık ve 2020 yılı başlangıcı ile birlikte bu sistemi kullanacağız.
     Dış değerlendirmeler sonucunda başarılı olarak nitelendirilen sistemimizin, bu başarısının sürekliliğini sağlamak, etkin ve kalıcı kılmak amacıyla 2020 yılında yapılacak çalışmaları bir rehber haline getirmeyi amaçladık.
     Üniversitemizin Kalite Yönetim Sistemini daha etkin hale getirmek ve sürekliliği sağlamak amacıyla hazırlanan bu rehberde, Kalite Yönetimi Sistemi içerisinde yer alan konu başlıklarına göre 2020 yılında birimlerimizin faaliyetleri ve bu faaliyetlerin zamanları yer almaktadır.
     Kalite Yönetim Koordinatörlüğü olarak birimlerimize her bir konu başlığında farklı zamanlarda ve ayrı ayrı yazılar yazmak yerine, bu rehber ile 2020 yılı içerisinde yapılacak faaliyetler konusunda toplu bir bilgilendirme yapılmış olmaktadır. Bu rehberin dışında yer alacak yeni uygulamalar birimlerimize Bütünleşik Yönetim Bilgi Sistemi (BYBS) üzerinden duyurular ile bildirilecektir.
     Birimlerimizin bu rehber doğrultusunda, belirtilen takvime göre gerçekleştirecekleri faaliyetler ve Kalite Güvence Sistemimizin daha etkin çalışmasını sağlayacaktır.
     Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarınızda başarılar dilerim.

 

                                                                                                                                                                       Prof.Dr. Mustafa KURT

                                                                                                                                                            KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRÜ

 

KAEÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ REHBERİ (2020)Copyright © BAUM 2015