Duyuru

Birimlere Yapılacak Ziyaretler Hk.

Üniversitemizde değişimin yönetimi kapsamında yürütülmekte olan ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili belgelendirmeye yönelik çalışmalar devam etmektedir. 

Kalite Koordinatörlüğü olarak Kalite Ekibinde bulunanlar için ziyaret planı oluşturulmuş, birimlere ziyaret yazıları gönderilmiş ve ziyaret içeriği konu başlıkları belirlenmiştir.

Yıl sonunda belgelendirme için dış değerlendirme yapılacak olan ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve YÖK'ün Kurumsal Dış Değerlendirme süreçlerine hazır olmak için yapılacak bu birim ziyaretlerinin etkin olması için aşağıdaki konularda birimlerin çalışmaları gözden geçirilecektir.

 

Sıra No

Yapılan Çalışma

Mevcut Durum

Açıklama

1

Birim Stratejik Hedef ve Amaçları

 

 

2

Birim Süreç Şemaları

  • Süreç Sahipleri
  • Süreç Performans Hedefleri
  • Süreç Performans Gerçekleştirme Durumu

 

 

3

Birim Performans Parametreleri

 

 

4

Risk Tabloları ve Faaliyetler

 

 

5

Birim Kalite Faaliyet Planı

 

 

6

Birim Kalite Komisyonu Faaliyetleri

 

 

7

Birim Risk Yönetimi Komisyonu Faaliyetleri

 

 

8

Birim Web Sitesi Kalite Yönetimi Bölümü Düzeni

(İç Kontrol ve Kalite Yönetimi)

 

 

9

Birim Çalışanlarının Kalite Yönetimi Bilinci

  • Kalite Politikası
  • Kalite Eğitimlerine Katılım
  • Vizyon – Misyon

 

 

10

Paydaş İlişkileri Yönetimi / Faaliyetler

 

 

11

Memnuniyet Anketleri / İyileştirme Faaliyetleri

 

 

12

İç Kontrol Faaliyetleri

 

 

13

Tedarikçi Değerlendirmesi Sistemi

 

 

14

Kurum İç Değerlendirme Raporu

(KİDR) Çalışmaları

 

 

 

Birimleri ziyarette izlenecek takip çizelgesi için TIKLAYINIZ.Copyright © BAUM 2015