Duyuru

05 Ekim 2017 Uygulama ve Araştırma Merkezi Yöneticileri ile 4.0 Ar-Ge Süreçlerinin Performans Parametreleri konusunda istişare toplantısı yapıldı 2017 Yılı İkinci Dönem İç Tetkik Planı Öğrenci Memnuniyet Anketi Hakkında Birimlere Yapılacak Ziyaretler Hk. Birim Kalite Danışmanlığı Hk. Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı Hk. Kalite Yolculuğumuz Başladı Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçiler Toplantısı Düzenlendi Geçmiş Olsun Mesajı “Kurumsal Dış Değerlendirme Hazırlık Toplantısı” Rektör Karakaya Başkanlığında Yapıldı 28 Temmuz 2017 Tarihli Kalite Komisyonu Toplantısı Çalışan Memnuniyet Anketi Hakkında Kalite Çekirdek Ekibi tarafından birimlere yapılacak olan ziyaret planı 28-29 Ocak 2016 ISO 9001-2015 KYS Kurum İçi Kalite Denetçisi Eğitimi 09 Kasım 2015 Kalite Yönetim Sistemi Kuruldu 19-23 Aralık 2016 Birimlerin Süreçlerinin İzlenmesi 13 Mart 2017 Kalite Yönetimi İç Denetim Açılış Toplantısı 11-12-13 Ocak 2016 ISO 9001-2015 KYS Bilgilendirme Eğitimi 26-30 Aralık 2016 KYS'nin Birimlere Tanıtılması 9-10 Ocak 2017 ISO 9001-2015 KYS Eğitimi 15-16 Mayıs 2017 Süreç Yönetimi Eğitimi 11-12 Ocak 2017 ISO 9001-2015 KYS Kuruluş İçi Kalite Denetçisi Eğitimi 09 Mart 2017 İç Denetçileri Bilgilendirme Toplantısı 11-12 Nisan 2017 Kalite Temsilcileri, Kalite Sorumluları ve İç Denetçiler ile Değerlendirme Toplantıları 13-14 Nisan 2017 Birim Yöneticileri ile KYS Değerlendirilmesi 3 Mayıs 2016 Kalite Komisyonu Toplantısı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kalite Yönetim Sistemi Rehberi 2020 26 Aralık 2019 tarihli Kalite Komisyonu Toplantısı Sunumu Kurumsal Dış Değerlendirme Programı İç Tetkik Planı Hk. Kalite Yönetim Sistemi Sunumları YÖK Dış Değerlendirme Takımı ve Üyeleri Dış Değerlendirme Öncesi Üniversitemize Ön Ziyaret Gerçekleştirdi Üniversitemizde Kalite Çalışmaları Aralıksız Devam Ediyor Üniversitemizde İç Tetkik Değerlendirme Toplantısı Yapıldı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kalite Yönetim Sistemi Rehberi Vefat ve Başsağlığı Daha Kaliteli Bir Üniversite Olma Yolunda Emin Adımlarla İlerliyoruz BELGELENDİRME TÖRENİ LS-031 Düzeltici ve İyileştirici Faaliyet Takip Listesi 2019 Yılı Performans Programı Yayınlanmıştır 11 Ağustos 2017 İç Tetkik Eğitimi Kalite Komisyonu Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı İç Denetim Planı ve Soru Hazırlama Ekibi Süreç Şeması Çalışan Memnuniyet Anketi Yükseköğretim Değerlendirme ve Kalite Güvencesi 2018 Yılı Durum Raporu yayımlanmıştır. Kalite Çalışmaları

Birimlere Yapılacak Ziyaretler Hk.

Üniversitemizde değişimin yönetimi kapsamında yürütülmekte olan ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili belgelendirmeye yönelik çalışmalar devam etmektedir. 

Kalite Koordinatörlüğü olarak Kalite Ekibinde bulunanlar için ziyaret planı oluşturulmuş, birimlere ziyaret yazıları gönderilmiş ve ziyaret içeriği konu başlıkları belirlenmiştir.

Yıl sonunda belgelendirme için dış değerlendirme yapılacak olan ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve YÖK'ün Kurumsal Dış Değerlendirme süreçlerine hazır olmak için yapılacak bu birim ziyaretlerinin etkin olması için aşağıdaki konularda birimlerin çalışmaları gözden geçirilecektir.

 

Sıra No

Yapılan Çalışma

Mevcut Durum

Açıklama

1

Birim Stratejik Hedef ve Amaçları

 

 

2

Birim Süreç Şemaları

  • Süreç Sahipleri
  • Süreç Performans Hedefleri
  • Süreç Performans Gerçekleştirme Durumu

 

 

3

Birim Performans Parametreleri

 

 

4

Risk Tabloları ve Faaliyetler

 

 

5

Birim Kalite Faaliyet Planı

 

 

6

Birim Kalite Komisyonu Faaliyetleri

 

 

7

Birim Risk Yönetimi Komisyonu Faaliyetleri

 

 

8

Birim Web Sitesi Kalite Yönetimi Bölümü Düzeni

(İç Kontrol ve Kalite Yönetimi)

 

 

9

Birim Çalışanlarının Kalite Yönetimi Bilinci

  • Kalite Politikası
  • Kalite Eğitimlerine Katılım
  • Vizyon – Misyon

 

 

10

Paydaş İlişkileri Yönetimi / Faaliyetler

 

 

11

Memnuniyet Anketleri / İyileştirme Faaliyetleri

 

 

12

İç Kontrol Faaliyetleri

 

 

13

Tedarikçi Değerlendirmesi Sistemi

 

 

14

Kurum İç Değerlendirme Raporu

(KİDR) Çalışmaları

 

 

 

Birimleri ziyarette izlenecek takip çizelgesi için TIKLAYINIZ.Copyright © BAUM 2015