Duyuru

05 Ekim 2017 Uygulama ve Araştırma Merkezi Yöneticileri ile 4.0 Ar-Ge Süreçlerinin Performans Parametreleri konusunda istişare toplantısı yapıldı 2017 Yılı İkinci Dönem İç Tetkik Planı Öğrenci Memnuniyet Anketi Hakkında Birimlere Yapılacak Ziyaretler Hk. Birim Kalite Danışmanlığı Hk. Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı Hk. Kalite Yolculuğumuz Başladı Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçiler Toplantısı Düzenlendi Geçmiş Olsun Mesajı “Kurumsal Dış Değerlendirme Hazırlık Toplantısı” Rektör Karakaya Başkanlığında Yapıldı 28 Temmuz 2017 Tarihli Kalite Komisyonu Toplantısı Çalışan Memnuniyet Anketi Hakkında Kalite Çekirdek Ekibi tarafından birimlere yapılacak olan ziyaret planı 28-29 Ocak 2016 ISO 9001-2015 KYS Kurum İçi Kalite Denetçisi Eğitimi 09 Kasım 2015 Kalite Yönetim Sistemi Kuruldu 19-23 Aralık 2016 Birimlerin Süreçlerinin İzlenmesi 13 Mart 2017 Kalite Yönetimi İç Denetim Açılış Toplantısı 11-12-13 Ocak 2016 ISO 9001-2015 KYS Bilgilendirme Eğitimi 26-30 Aralık 2016 KYS'nin Birimlere Tanıtılması 9-10 Ocak 2017 ISO 9001-2015 KYS Eğitimi 15-16 Mayıs 2017 Süreç Yönetimi Eğitimi 11-12 Ocak 2017 ISO 9001-2015 KYS Kuruluş İçi Kalite Denetçisi Eğitimi 09 Mart 2017 İç Denetçileri Bilgilendirme Toplantısı 11-12 Nisan 2017 Kalite Temsilcileri, Kalite Sorumluları ve İç Denetçiler ile Değerlendirme Toplantıları 13-14 Nisan 2017 Birim Yöneticileri ile KYS Değerlendirilmesi 3 Mayıs 2016 Kalite Komisyonu Toplantısı Kurumsal Dış Değerlendirme Programı İç Tetkik Planı Hk. Danışman Taner ÇAVDAR'ın 28-29 Eylül 2017 Tarihli Ziyaret Programı Kalite Yönetim Sistemi Sunumları Danışman Taner ÇAVDAR'ın 21-22 Kasım 2017 Tarihli Ziyaret Programı YÖK Dış Değerlendirme Takımı ve Üyeleri Dış Değerlendirme Öncesi Üniversitemize Ön Ziyaret Gerçekleştirdi Üniversitemizde Kalite Çalışmaları Aralıksız Devam Ediyor Üniversitemizde İç Tetkik Değerlendirme Toplantısı Yapıldı Vefat ve Başsağlığı Daha Kaliteli Bir Üniversite Olma Yolunda Emin Adımlarla İlerliyoruz Danışman Taner ÇAVDAR'ın 19-20 Temmuz 2017 Tarihli Ziyaret Programı Danışman Taner ÇAVDAR'ın 18-19 Ekim 2017 Tarihli Ziyaret Programı Danışman Taner ÇAVDAR'ın 20-21 Haziran 2017 Tarihli Ziyaret Programı LS-031 Düzeltici ve İyileştirici Faaliyet Takip Listesi 11 Ağustos 2017 İç Tetkik Eğitimi Kalite Komisyonu Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı İç Denetim Planı ve Soru Hazırlama Ekibi Danışman Taner ÇAVDAR'ın 23-24-25 Ağustos 2017 Tarihli Ziyaret Programı Danışman Taner ÇAVDAR'ın 12-13 Aralık 2017 Tarihli Ziyaret Programı Kalite Çalışmaları

9-10 Ocak 2017 ISO 9001-2015 KYS Eğitimi

                      Copyright © BAUM 2015