Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi (BKYS) Çalıştayı
7.4.2022

Üniversitemizde uygulanmakta olan Bütünleşik Kalite Yönetim Sisteminin (BKYS) uygulama sonuçlarına ve Yükseköğretim Kurulu (YÖKAK), ISO ve EFQM Modeli Standartları ile dış değerlendirme sonuçlarına göre yeniden değerlendirmek, güçlü yönleri sürdürmeye ve iyileştirmeye açık yanlara yönelik iş planları oluşturmak amacıyla 12-13 Nisan 2022 tarihlerinde Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi (BKYS) Çalıştayı düzenlenecektir.

Üniversitemiz Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezinde Fuat Sezgin Toplantı Salonunda yapılacak açılıştan sonra Şeyh Edebali Salonu, Süleyman Türkmani Salonu ve Muharrem Ertaş Salonunda 7 konu başlığında 51 katılımcı ile çalıştay devam edecektir.

 

Çalıştay Programları ve Çalışma Grup Listeleri