Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Komisyonu
2.2.2022

Üniversitemizin Kurum İç Değerlendirme Raporunu hazırlamak üzere Üniversitemiz Kalite Komisyonuna bağlı olarak Kurum İç Değerlendirme Komisyonu oluşturulmuştur. Bu alt komisyonun başkanlığında çalışma grupları ekte belirlenmiş olup çalışma grupları, YÖKAK Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzuna (2021-sürüm 3.0) göre hazırlayarak  10 Mart 2022 tarihine kadar kanıtlarıyla beraber Kalite Yönetim Koordinatörlüğüne sunmak üzere çalışmaları tamamlayacaklardır.

 

Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Komisyonu